Hvordan bliver du STU elev på Holsted

Visitationen til STU uddannelsen sker gennem UU-Vejlederen i din kommune og UU-Holsted efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Hvert år er der et opfølgningsmøde, hvor din UU-vejleder og andre involverede parter er med til at evaluere dit uddannelsesforløb, og sammen med dig bestemme om der er noget der skal justeres. I forbindelse med dette møde udarbejder skolen en opfølgningsrapport.

Ved afslutningen af den 3-årige STU uddannelse får du et kvalifikationsbevis, som laves i samarbejde med UU-centret fra den kommune du kommer fra og skolen.

Hvordan bliver du STU elev på Holsted

Visitationen til STU uddannelsen sker gennem UU-Vejlederen i din kommune og UU-Holsted efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Hvert år er der et opfølgningsmøde, hvor din UU-vejleder og andre involverede parter er med til at evaluere dit uddannelsesforløb, og sammen med dig bestemme om der er noget der skal justeres. I forbindelse med dette møde udarbejder skolen en opfølgningsrapport.

Ved afslutningen af den 3-årige STU uddannelse får du et kvalifikationsbevis, som laves i samarbejde med UU-centret fra den kommune du kommer fra og skolen.